ESPONOR er et agenturselskap som har sin beliggenhet i Brumunddal (mellom Hamar og Lillehammer).


ESPONOR består i dag av 2 ansatte. Vi har vår bakgrunn fra trelastbransjen siden 1971, hvorav vi har lang erfaring innenfor produksjon, innkjøp, salg, administrasjon og agenturvirksomhet.


ESPONOR er et agenturselskap som representerer noen utvalgte produsenter innen trelastindustri, som sagbruk - høvlerier - limtre - impregnering - stolpeproduksjon.


Dette er noe av de produktområder som vi kan tilby / formidle

Skurlast/ sågat virke innenfor furu og gran

Kvalitet; US - V - VI - VII

Lengder; LP (fot lengder) og TP (fallende lengder)


Dreide sylindre i Furu

Gran kan også fremskaffes


Dreide sylindre i Furu

Impregnert klasse A og klasse AB

ESPONOR kan tilby et bredt spekter av produkter innen Skandinavisk trelast i furu og gran.

I tillegg til skurlast / sågat virke, kan vi formidle høvlede komponenter for konstruksjon - paneler - lister - møbler - emballasje behandlet / u-behandlet - emballert.

Kvaliteter; US / V /VI / VII, også Friskkvistig

Produsentene har nødvendige sertifikater som FSC - PEFC - ISO

Alle produkter er kunstig tørket ned til minimum 16-18 %.

Høvlede paneler,

i furu og gran

Kvalitet; US - V - VI

Lengder i LP og TP, også eksakt kappet, samt foliert.

Høvlede produkter,

U-impregnert / impregnert

i furu og gran

Kvalitet; US - V - VI - VII

Lengde; LP eller TP / eksakt kappet / fingerskjøtt

Høvlede komponenter,

Til ulike typer møbler

i furu og gran

Kvalitet; US - V - VI - VII

Lengde; LP eller TP / eksakt kappet / fingerskjøtt

Limtre

i furu og gran

U-impregnert / impregnert

Min. volum pr leveranse; 50 m3

Send oss gjerne forespørsler med deres behov.